AVGANISTAN'NIN GERÇEKLERI

A) ADI, BAYRAGI, COGRAFI KONUMU, NÜFUSU

     1- ÜLKENIN ADI ILE BAYRAGI

     2- AVGANISTAN'NIN COGRAFI KONUMU ILE VILAYETLERI

     3- BU ÜLKENIN NÜFUSU ILE ULUSLARI

B) GEÇMISINDEN BUGÜNÜNE KISA BAKIS

     1- GIRIS

     2- M.Ö. KI DÖNEMLERDE BU ÜLKEDEKI TÜRKVARLIGI

     3- AVGANISTAN'NIN YAZILI TARIHINDE TÜRKLER'IN YERI

     4- TÜRKILI'NDE YAD HAKIMIYETI

     5- KAYNAKLAR

C) GEÇEN YÜZYILDA ORADAKI TÜRKLER'IN DURUMU

 

GENERAL DOSTUM