Gulam Sehi YURTDASGüney Türkeli'nin tanilmis sairlerinden biri olan Gulam Sehi Yurtdas 1959'ncu yilda (H.S. 1338) bu bölgenin Avganistan çatina tanilmis zengin ve önemli kentlerinden olan Andhuy'da dogmustur.

O, kendinin lise ögrenimini dogum kenti olan Andhuy'nun, Ebu Müslim adli lisesinde, bittirip, yüksek ögrenimini Kabil üniversetesinin dil ve edebiyat fakültesine izliyor.

G. S. Yurtdas, öteki fakülteden lisans derecesi ile mezun olduktan sonra, o çaglarda Türkçe'ye yayinlanan Yulduz gazetesinde, ise basliyor. Yurtdas siir yazis yaninda, ayri konularda makaleler de yazmis ve yazan eserleri osa zamanlarda Yulduz gazetesinde de yayinlamistir. Asagida onun siirlerinden bir örnegi size sunariz:

 

Dasitanim Bar

Eger menden ilimni sorsangiz ming dasitanim bar
Delim her burcegide yüz tümen razi nehanim bar (1)

Demengler dehr ara bemensebu benam ötkensen
Cihan boyiça kalgan begüman namu nisanim bar (2)

Bütün dünyada kurduk madilet kurganini yüzleb
Celalli künlere teng, Tacmehel yanglig mekanim bar (3)

Nevayi ilgi tergüzdi, ilim tarihini besek
Adalet mesnedide Baykara dek ança hanim bar (4)

Savas meydanida Allahu ekber tavusun çözgen
Oguz Handek ganim otrusida çoh kaytmaganim bar (5)

Urug bizden, neseb bizden, çiragu encümen bizden
Eger Babir desem Ekber veya Sahcihanim bar (6)

Bu kün ecdadimizga ni üçün fahr etmesin alam
Cihanda kança hizmetler becergen kahramanim bar (7)
Ger Iskender'ge tabi boldi behrü ber cihan içre
Mening kisver küsa Temür dek sahib-kiranim bar (8)

Eger Andhuy desem, Balhu Taharu Meymene, Serpül
Ulus namiga fahr etgüçi sanli Cevzcanim bar (9)

Kazaku Kirgizu Nayman, heme bir sahe yapragi
Mening bir canu ten Özbeg ile ol Türkümanim bar (10)

Hudaya ilimizge ta ebed "Dostum"ni bas etgil
Bu "Yurtdas" ga yakindur kim, kelir kutlug zamanim bar (11)

 

 

1 Eger benden il ile ulusumu sorsan bin tane dasitanim/öyküm var, yürgimin her bir kösesinde yüzler bince yasiri sirim var
2 Demeyinki dehr ara mansibsiz ve adsiz ötmüssün, cihan boyu kalan süphesiz adim ile nisanim var
3 Bütün dünyada yüzlerçe adalet kalesini kurduk, celalli günlere uygun, Taçmehel gibi yarattiklarim var
4 Nevayi ulusumun tarihini süphesiz ileri sürdü, adalet bölümünde de Baykara gibi çok hanlarim var
5 Savas meydaninda Allahu ekber sesini çikaran, Oguz Han gibi düsmene karsi ileri giten/kaytmayan çok kisilerim var
6 Urugum var, nesebim de belli, aydin toplulugumuz da var, Babur'dan mi, Ekber'den mi yada Sahcihan'dan mi söyleyimi
7 Bu gün benim ecdadimi ni için dünya övümesin, cihanda çok hizmetler beceren batir/kahramanlarim var
8 Eger Iskender're tüm yer ile deniz tabi olmussa, benin de ülkeleri alan Temür gibi her zaman üstünlük kazanan kaganim var
9 Eger Andhuy'dan söylesem, yaninda Balh, Tahar, Meymene ve Serpil de var, bunlardan disari adina fahr edilmesi gereken sanli Cevzcanim da var
10 Kazak, Kirgiz, Nayman hepsi bir dalin yapraklaridirlar, benin yine bir can ve ten olan Özbegim ile Türkmenim de var
11 Ey Tanri sonsuzluga kader bize Dostum'u önder eyle, bu Yurtdas yakindan bilir ki gelecekte kutlu zamanlarimiz olacak