ParentElement

دوکتور ع. م. تاشقین


فبروری آیینینگ ۲۱ نچیسی اولوسلارآراسی آنا تیل کونو
 

بنگله دیش دولتینینگ بئردیگی تیله کچه (۱)اوزره، یونسکو۲۰۰۰ نچی عیسوی ییلدا فبروری آیینینگ ۲۱ نچیسینی اولوسلارآراسی آناتیل کونواولاراق آچیقلامیشتیرکی، اونونگ ‌ایلک آماجی توپلوملاردا(۲) چوق تیللی لیگ بیرله چوق کولتورلیلیگنی قوروب یایراتیلیشینی قوللاماق(۳) وکونده ن کونگه اؤلوب یوقالیب کئتمه کته بولغان کیچیک تیللرنینگ توروموغا ایلگی(۴) چئکمه ک اولموشتور. شول قورومنونگ(۵) بئردیگی بیلگیلرگه کؤره آجون بویو(۶) قونوشولماقتا بولغان بارچا تیریگ تیللرنینگ یاریمی اؤلوب یوقالما قورقوسوایچینده لر.
 
نیمه اوچون بنگله دیش بؤیله بیرکوننونگ اولوسلارآراسی تانیلماسی اوزره تیله کچه بئرمیش دئگه ن سوراغنینگ یانوتونو(۷) اواولکه نینگ کئچمیشینده آختاریش کئره ک. پاکیستاننینگ یؤنه تیچیلری(۸)۱۹۵۲نچی عیسوی ییلدا، توغو(۹) پاکیستاندا، دئمه ک بنگاللیلاربؤلگه سینده بارچا کیشیلرنینگ یالنغوزگینه بنگاللیچا بیلیب واوتیل بیرله قونوشتوقلارینی کؤزگه ایلمه ی، اولکه اولوسونونگ یوزده اوچونونگ آناتیلی بولغان اوردو تیلینی اولکه نینگ رسمی تیلی اولاراق آچیقلایدی. بنگاللیلارایسه اؤز آناتیللرینی قوروماق اوچون بول آچیقلاماغا قارشی چیقیب یوللارغا
 توکوله دیلر، آنجاق پاکیستان پولیسی بنگاللیلارنینگ آیاقلاماسینی (۱۰) باستیرماق اوچون۲۱ نچی فبروریده اولارغا اوق آتیب کؤپ کیشینی اؤلدوره دی. بول اولای(۱۱) بیرله بنگاللیلارنینگ پاکیستانغا قارشی آیاقلانماسی کوچله نه دی، اولاراؤزتیللری بیرله باشقا معنوی تئگیرلرینی قوروماق اوچون وشونونگدئگ مادی یاندان دا سومورولمه لریگه قارشی کوره شلرینی آرتیرادیلار وشول قارشی چیقیشلارسونغوچوندا بنگاللیلاربؤلگه سی ۱۹۷۱ نچی عیسوی ییلدا پاکیستاندان آیریلادی وبؤیله چه بنگله دیش اؤزگور(۱۲)دولتی قورولادی. اوشال کونده ن بئری۲۱ نچی فبروری بنگله
 دیشته شهید لرکونوبولوبان آنیلماقتادیر.(۱۳)
 
بنگاللیلارنینگ آناتیللرینی قوروماق اوچون یوللارغا تؤکولوب، پاکیستان پولیسینینگ آتیغی اوقلارغا کؤکسلرینی قالقان(۱۴) قیلیبان اؤلومنو بویونلاریغا آلیشلارینی آنغلاماق اوچون شونو بیلمه ک کئره ک کی، تیل یالنغوزگینه کیشیلرآراسی ایلیشکی(۱۵) قوروش و بیربیرینی آنغلاییش آراجی(۱۶) بولوب قالمای، اونو یاراتغان اولوس بیرله اوتیل ایله قونوشغان کیشیلرنینگ بئللی بولماغان چاغلاردان بئری ییغیلیب کئلگه ن بارچا معنوی بایلیقلارینینگ دا تاشیچی و قوروچو آراجی بولوب کئلگه ن وبوندان اؤته اونونگ کؤکو بیرله اؤزونو تامغالاغان (۱۷) اولوسلوغ کیملیگی
 (۱۸) واولوسلوغ تینی (۱۹) دا تانیالادی. تیلنینگ تاشیدیغی شول تئگیری (۲۰) واولوسلارنینگ یاشامیندا ایگه له گه ن یوکسه ک اورنواوچوندور کی، سؤمورگه ویا باشقا بیرآماج اوزره بیراولوسنونگ کیملیگی بیرله یاراتیغی معنوی تئگیرلرینی یوقاتماق ایسته گه نلر، هر چاغدا ایلک آدیمدا، اول اولوسنونگ تیلینی اؤلدوروب یوقاتماغاچابالانغالار. (۲۱) بیلدیگیمیزچه، کئچمیشته ن بوگونگه چه مینگلرچه تیل شول آماجلاراوچون اؤلدورولوب یوقاتیلمیشتیر. کئچمیشنینگ اؤگره تیگیگه کؤره، اؤزگورلوگو بیرله ائرکلیگینی ییتیرگه ن کؤپواولوسلار، قایتادان کوچله ندیگته ن
 کئیین یئنه اؤز ائرکلیگلریگه ائریشکه نلر، آنجاق تیللری اؤلگه ن اولوسلارآراسیندا، جوهودلرده ن باشقا، اؤلگه ن تیلینی قایتادان تیریلتیرگه ن کؤرولمه میشتیردئگه ن سؤز یالغان چیقماس. شونونگ اؤزو، تیلنینگ بیراولوس اوچون قانچا اؤنه ملیلیگینی وقایسی آنغلام تاشیدیغینی ائنگ آچیق وآیدین کؤرگوزمه کته دیر.
بونودا بیلمه ک کئره ک کی، بیراولوس یاشادیقچا اونونگ تیلی هیچ قاچان اؤزواؤزباشیغا اؤلوب یوقالمایدی، بونغا کؤره هرتیلنینگ اؤلوموگه تورلوک آماجلاراوزره تیشقاریدان کئلگه ن بیرباسروق (۲۲) ویا بیرائتکی (۲۳) نئده ن (۲۴) اولموشتور. تیللرنینگ اؤلدورمه آقیشی آینیقسا آوروپا دا "صنایع قوزغالانی" (۲۵) آتی بیرله تانیلغان باسقیچ (۲۶) بیرله کوچله نه دی. آوروپالی سومورگه چیلر(۲۷)آسیا، آفریقا بیرله "امیریکه" و"آستئرلییا" دئدیکلری یئرکئسیملرینده، اولارنینگ سومورمه آماجلی باسقینلاریغا قارشی چیقیب اؤزیورتلارینی قوروماق اوچون قیلغان کوره شلرینده
 تومه ن تومه ن یئرلیلرنی (۲۸)اؤلدوروب، اوندان قالغانینی دا سؤمورگه بویونتیریغلاری آستیغا آلیب قوللاشتیرغانلار. بول سومورگه چیلرایسته دیگلری بارچا ائللر بیرله اولوسلارنی یالنغوزگینه مادی باقیمدان یاغمالامای، اولارنی سونغسوزلوقغاچا اؤزلریگه قوللاشتیریب، باغلاب قویماق اوچون، اولارنینگ اولوسلوغ کیملیگی بولغان آناتیللری بیرله اینانچلاری وبارچا معنوی تئگیرلرینی ده اؤلدوروب، اورنودا اؤز تیللری بیرله اینانچلارینی کوچ قولانیش بیرله یایمیشلارکی، بو یئرکئسیملرینده یئرلی تیللراورنودا قونوشولماقتا بولغان آوروپا کؤکه نلیگ
 تیللرنینگ یانیندا قانلیچا آوروپالیلارآرقالی تارقاتیلغان اینانچ بونونگ تیریگ تانیغی(۲۹) دیر. آوروپالی وباشقا سومورگه چی بویوک دولتلرنینگ کئچمیشینده باقیلسا، اولارآراسیندا سومورگه ائتیگلری ائللرده یئرلی تیللرنی اؤلدوروب، اؤز تیللرینی یایغانلارایچینده اینگلیسلر، هسپانیالیلار، فرانسه لیلر، اوروسلار بیرله خیتایلار ائنگ بویوک تیل اؤلدوروچواولوسلاردان سانالادیلار.
اوزاقلارغا کئتمه ده ن، اؤزآنا یورتوموزبیرله آناتیلیمیزنینگ توروموغا باقسایلیق، بیزلرنینگ توروموموزدااونچا پارلاق سانالماس، چونکو یورتوموزبیرله اؤزگورلوگ وائرکلیگیمیزنی (۳۰) ائلده ن بئردیگیمیزکونده ن بئری یالنغوزتوپراغیمیز بیرله باشقا مادی بایلیقلاریمیز تالانلانمادی، اونونگ یانیندا تورلوگ تورلوگ یوللاردان، آنا تیلیمیزنی اؤلدوروب اولوسلوغ کیملیگیمیزنی یوقاتماق اوچون ده کوره شیلدی و کوره شیلیب کئلمه کته دیر. آناتیلیمیزگه قارشی یوروتولگه ن بول کوره شلر بئللی چاغلاردا یات یؤنه تیمی(۳۱) آرقالی کوچله ندیریلیب، اونونگ
 تئنیده بویوک یارالار آچغاندیر. پشتو ایلک کئز امان الله آرقالی دولت تیلی بولوبان آچیقلانادی آنجاق، بیریاندان بوتیلنینگ هرباقیمدان بوایش اوچون یئته رسیزلیگی وباشقا یاندان دا اونواؤگره تمه ک اوچون یئته رلی اؤگره تیچینیگ بولماییشی یوزونده ن دولت کیردیگی بو یولدان قایتیب، پشتونونگ یانیندا تاتچانی دا رسمی تیل دئب آچیقلایدی، بؤیله چه بیزتورکلرنینگ بالالاری اؤزآناتیلی اورنودا ایکی یات تیلینینگ اؤگره نیش یوکونونگ آستیدا قالدیریلادیلار. بول ایکی یات تیلینینگ آراسیندا قیسیلیب قاورولغان تورکچه میزائنگ کؤپ تاتچانینگ
 باسروقوآستیدا قالیب ائزیله دی کی، اوتیلنینگ بول یامان ائتکیسی بوگونگه چه ده تیلیمیز اوزه رینده سوروب کئلمه کته دیر. بو اوزون چاغلاردان بئری سوروب کئلگه ن ائتکیلرنی تیلیمیز اوزه رینده ن آتیش اوچون، اولکه میزده تیللرقونولو(۳۲) یوروتولمه کته بولغان بارچا یاسالار(۳۳) بیرله اولاناقلارنی (۳۴) هرتامانلاما قوللانیب، کوچوموزباریچا آناتیلیمیزنی اؤگره نیلیشی بیرله یایرالیشی اوچون چابالانمامیزنینگ کئره کلیگی قویاش کیبی آیدیندیر.
 
آچیقلامالار:
(۱) درخواست، عریضه
(۲) جامعه، ییغیلیش، توده
(۳) حمایه، پشتیبانی
(۴) دقت، توجه
(۵) موسسه، اداره
(۶) دنیا بویو
(۷) جوابینی
(۸) اداره چی، حاکم
(۹) شرقی
(۱۰) قیام، اعتراض
(۱۱) حادثه، واقعه
(۱۲) مستقل، آزاد
(۱۳) ائسله مه ک، یادآوری، تجلیل
(۱۴) سپهر
(۱۵) رابطه، مناسبت
(۱۶) واسطه، وسیله، اسباب
(۱۷) مهرله گه ن
(۱۸) ملی هویتی
(۱۹) ملی روحی
(۲۰) ارزش، قیمت، بها
(۲۱) تلاش، سعی
(۲۲) فشار
(۲۳) تأثیر
(۲۴) سبب، علت
(۲۵) انقلاب صنعتی
(۲۶) مرحله، دوره
(۲۷) استعمارچی
(۲۸) بومی
(۲۹) شاهدی
(۳۰) آزاد، مستقل
(۳۱) بیگانه لر حاکمیتی
(۳۲) موضوع
(۳۳) قوانین
(۳۴) امکانلر، امکانات

 

 

یایین سؤروملوسو:
ع . م
. تاشقین

بارچا یایین
حقلری:
www.armagan.de
گه
ساقلیدیر

آرماغان غا اولاشماق
یؤلو:
e-mail: bilgi @ armagan . de

سؤنغ
اؤزگئریش:
۱۵/۵/۲۰۰۹